Význam slova jedenie

jedenie význam, synonymá a skloňovanie

jedenie -ia s.

jedlo (význ. 1): jedenia bolo málo


jedenie synonymá:

jedenie
🔄
babranica
🔄
babranina
🔄
brečka
🔄
chova
🔄
gebuzina
🔄
jedivo
🔄
jedlo
🔄
jedza
🔄
kost
🔄
menáž
🔄
mináž
🔄
miškulancie
🔄
mišpulancie
🔄
objedza
🔄
obživa
🔄
papa
🔄
papka
🔄
pokrm
🔄
potrava
🔄
poživeň
🔄
proviant
🔄
strava
🔄
stravovanie
🔄
strova
🔄
stôl
🔄
syt
🔄
varivo
🔄
vára
🔄
výživa
🔄
zájedka
🔄
šlichta
🔄
žbrnda
🔄
živnosť
🔄
živobytie
🔄
žranica
🔄
žranie
🔄
žrádlo

skloňovanie slova jedenie

 
podstatné meno, stredný rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) jedenie
(štyri) jedenia
(bez) jedenia
(bez) jedení
(k) jedeniu
(k) jedeniam
(vidím) jedenie
(vidím) jedenia
(o) jedení
(o) jedeniach
(s) jedením
(s) jedeniami