Význam slova dvojiť sa

dvojiť sa význam

dvojiť sa -í -a nedok.sloveso nedokonavého vidu

rozdvojovať sa: chodník sa dvojí