Význam slova DrSc.

DrSc. význam

DrSc. skratka

doctor scientiarum (najvyššia ved. hodnosť doktor vied pís. za menom)