Význam slova do

do význam, synonymá

do predl. s G.

vyjadruje
1. smerovanie dovnútra, opozitum z(o): vojsť do domu; naliať do hrnca; ísť do záhrady; pridať do polievky2. smerovanie na niečo, opozitum z(o): škriabať sa do svahu, do vrchu3. miestnu, časovú alebo číselnú hranicu, (až) po, opozitum od: umyť sa do pása; spať do rána; splniť úlohu do konca roka; narátať do sto4. spôsob, mieru, prostriedok alebo nástroj (príp. vo forme účinku, výsledku): upiecť do červena; premoknúť do nitky; vypiť do dna; zabaliť do papiera; skrútiť sa do klbka5. účel, cieľ: dať do opravy; posielať do školy; chuť do jedenia; do videnia! (pozdrav)6. v spoj. čo do zreteľ, pokiaľ ide o, čo sa týka: čo do výšky vyhovuje7. väzbu (pri slovesách): miešať sa do cudzích vecí; zaľúbiť sa do dievčaťa; pustiť sa do roboty; je, ide mu do plaču• pridať do kroku; čo ťa do toho nestaraj sa!

do synonymá

Synonymá slova do v synonymickom slovníku:

do
donútra
dovnútra
pod
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*