Význam slova daktorý

daktorý význam, synonymá

daktorý zám. neurčité

niektorý, voľaktorý: daktorí z hostí neprišli


daktorý synonymá:

daktorý
🔄
akýkoľvek
🔄
arbitrárny
🔄
arbitrérny
🔄
bohatý
🔄
báraký
🔄
bársaký
🔄
bársktorý
🔄
dajeden
🔄
dakto
🔄
dáky
🔄
entý
🔄
hocaký
🔄
hocijaký
🔄
hociktorý
🔄
hocktorý
🔄
hojný
🔄
istí
🔄
jeden
🔄
jedni – iní
🔄
kadejaký
🔄
každý
🔄
kdejaký
🔄
ktorý
🔄
ktorýkoľvek
🔄
ktorýsi
🔄
ktosi
🔄
ledajaký
🔄
mnohoraký
🔄
mnohí
🔄
mnohý
🔄
množný
🔄
nejaký
🔄
nejeden
🔄
niekto
🔄
niektorý
🔄
podajedni
🔄
podaktorí
🔄
poniektorí
🔄
početný
🔄
premnohý
🔄
svojvoľný
🔄
taký či onaký
🔄
veľký
🔄
viacero
🔄
viaceré
🔄
viacerí
🔄
voľajaký
🔄
voľakto
🔄
voľaktorý
🔄
všelikto
🔄
ľubovoľný