Význam slova dakedy

dakedy význam, synonymá

dakedy zám. neurčité príslovkové

niekedy (význ. 1-5): dakedy sa ťažko rozhodnúť; dakedy býva studené leto; to bolo dakedy v 10. storočí; prídem až dakedy nadránom; dakedy tu stál mohutný hrad; vrátime sa sem dakedy?


dakedy synonymá:

dakedy
🔄
chvíľami
🔄
chvíľkami
🔄
daraz
🔄
dávnejšie
🔄
jednúc
🔄
kde-tu
🔄
kedy
🔄
kedy-netedy
🔄
kedy-tedy
🔄
kedysi
🔄
najprv
🔄
najsamprv
🔄
najskorej
🔄
najskoršie
🔄
najskôr
🔄
niekdy
🔄
niekedy
🔄
občas
🔄
občasne
🔄
podchvíľkou
🔄
podchvíľou
🔄
podchvíľu
🔄
predtým
🔄
prv
🔄
prvej
🔄
prvšie
🔄
príležitostne
🔄
raz
🔄
sem-tam
🔄
skorej
🔄
skoršie
🔄
skôr
🔄
skôr či/alebo neskôr
🔄
sprvu
🔄
svojho času
🔄
tu a tam
🔄
tu i tam
🔄
tu i tu
🔄
tu-tam
🔄
voľakedy
🔄
včaššie
🔄
vše
🔄
z času na čas
🔄
za starých čias
🔄
zavše
🔄
časom