Význam slova CSc.

CSc. význam

CSc. skratka

candidatus scientiarum (vedecká hodnosť kandidát vied písaná za menom)