Význam slova čo

čo význam, synonymá

čo

I. čoho čomu čo o čom čím zám. opyt.1. expresívny výraz i čože vyjadruje otázku vzťahujúcu sa na vec, zviera, jav, stav, množstvo, príčinu: čo je to? čo si želáte? čože si zas porobil? o čom to hovoríš? čím je tvoj otec? čo (na to) povieš? hovorový výraz čo ty na to? čo sa dá robiť? nuž čo? (rečnícke otázky) nedá sa nič robiť; čo s ním? vyjadruje rozpaky, nerozhodnosť; hovor.: tak čo? a čo ty? eliptické otázky; čo? namiesto zdvorilej otázky prosím? čo si dal za to? koľko? čo ta budem zbytočne chodiť? čo sa smeješ? prečo? čo za (s A. alebo N) aký: čo je to za človek(a)? aký je to človek? čo je zač? čo je to za poriadok?2. expresívny výraz má citový ukazovací význam: čo ten má sily! čo sa naplakala!3. uvádza vzťažnú vedľajšiu vetu predmetovú, podmetovú, príslovkovú (často súvzťažný čo - to, čím tým): ukáž, čo vieš; rob si, čo chceš; čo sa vlečie, neutečie; robí, čo mu sily stačia; čím sa previnil, tým je potrestaný4. obyčajne hovorový výraz vo vzťažnej funkcii zastupuje zámená ktorý, aký, koľký, kto (v spojení s osobným zámenom v nepriamom páde): dom, čo v ňom bývam; kniha, čo si mi požičal; to je ten, čo ušiel5. uvádza nepravé vzťažné vety: nesplnil úlohu, čo nás prekvapilo6. v spojení so slovesom byť alebo mať a infinitív vyjadruje (ne)schopnosť realizovať dej: je, má z čoho platiť; (ne)mali čo jesť• stoj čo stoj, čo by čo bolo za každých okolností
II. spoj. podraď. uvádza vetu1. prípustkovú (často vo výrazoch čo aj, čo i, čo hneď, čo priam, čo ako), hoci, nech, i keď: urobím to, čo sa aj nahneváš; odídem, čo ma hneď, priam vysmejú; bol smutný, čo ako sa premáhal2. časovú a) po výrazoch s významom času: už je rok, čo zomrel; odvtedy, čo sa vrátil b) vo výraze zatiaľ čo: zatiaľ čo si spal, prišli hostia; v nepravých vzťaž. vetách vyjadruje odporovací vzťah: my sa usilujeme, zatiaľ čo vy stojíte c) vo výraze len čo: len čo prídem, dáme sa do roboty3. spôsobovú: bili ho, čo sa len doňho zmestilo; deti sú ticho, ani/ako čo by ich nebolo4. zreteľovú: čo ja pamätám, takej zimy nebolo5. príčinnú: celý sa triasol, čo sa tak bál6. účelovú: dajte mi motúz, čo to poviažem7. má význam porovnávacej spojky ako: uvládze toľko čo chlapIII. čast.1. expresívny výraz i čože hovorový výraz má význam záporu (obyčajne v opyt. alebo zvol. vetách): čo(že) ja viem? čo nás po ňom!2. hovorový výraz pobáda na súhlas, však, hej: dobrá robota, čo?3. (s 3. st. príd. a prísl.) vyjadruje najvyššiu mieru, hranicu: dosiahnuť čo najväčší výkon; robiť čo najlepšie4. vyjadruje opakovanie (pri podstatných menách s významom času): deň čo deň5. čo len hoci, aspoň: povedz čo len vetu; keby mi čo (i) len prsteň kúpil!6. iba čo, len čo zdôrazňuje pripojený výraz: iba čo ma trápiš

čo synonymá

Synonymá slova čo v synonymickom slovníku:

čo
ký parom
ký čert
čo nevidieť
čože
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*