Význam slova celý

celý význam, synonymá a skloňovanie

celý

I. príd.1. úplný vo všetkých častiach, všetok, opozitum čiastočný: celý svet, celé ľudstvo, celá Európa; celý národ všetci jeho príslušníci; celé mesto, celý život; matematický výraz celé číslo, opozitum desatinné, zlomok; výraz z oblasti hudby: celý tón interval veľkej sekundy; celá nota2. (o jednotlivine) ktorý je v celku, celistvý, neporušený: pohár ostal celý; celý chlieb nenačatý; celé šaty v 1 kuse; expresívny výraz vrátil sa celý nič sa mu nestalo3. expresívny výraz vyjadruje veľkú mieru vlastností, javov, procesov a pod.: je celý bledý, šťastný, celý premočený, celý sa trasie; celá hŕba, kopa veľa; to je celý román napínavý príbeh ako v románe; je z neho už celý muž už je (telesne) vyspelý; celých desať rokov plných; trvá to celú večnosť veľmi dlho; celý čas sa nevidíme• z celého srdca vrúcne, úprimne; robí z celej sily koľko vládze; (kričať) z celého hrdla, na celé hrdlo veľmi hlasno; (prehrať) na celej čiare úplne; smiať sa na celé kolo veľmi hlasno; aby bol aj vlk sýty, aj baran celý; to je celý otec, celá mater je mu, jej veľmi podobný; byť celý bez seba, preč veľmi rozrušený; to je celý on je to preňho charakteristické; to je to celé v tom je hlavná príčina

celosť -i ž.
II. celá ž. celé číslo: jedna celosť dve desatiny 1,2; nula celých päť desatín 0,5

celý synonymá

Synonymá slova celý v synonymickom slovníku:

celý
celistvý
celkový
kompletný
neskrátený
plný
stopercentný
totálny
úplný


celý skloňovanie

Skloňovanie slova celý:

 
prídavné meno, mužský rod, životné
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) celý
(traja) celí
(bez) celého
(bez) celých
(k) celému
(k) celým
(vidím) celého
(vidím) celých
(o) celom
(o) celých
(s) celým
(s) celými
 
prídavné meno, mužský rod, neživotné
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) celý
(tri) celé
(bez) celého
(bez) celých
(k) celému
(k) celým
(vidím) celý
(vidím) celé
(o) celom
(o) celých
(s) celým
(s) celými
 
prídavné meno, ženský rod
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) celá
(dve) celé
(bez) celej
(bez) celých
(k) celej
(k) celým
(vidím) celú
(vidím) celé
(o) celej
(o) celých
(s) celou
(s) celými
 
prídavné meno, stredný rod
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) celé
(štyri) celé
(bez) celého
(bez) celých
(k) celému
(k) celým
(vidím) celé
(vidím) celé
(o) celom
(o) celých
(s) celým
(s) celými
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*