Význam slova celkový

celkový význam, synonymá a skloňovanie

celkový príd.

1. týkajúci sa celku; úhrnný, opozitum čiastočný: celková plocha, váha, hmotnosť; celková hodnota, celková situácia, úroveň; celkový pokrok; celkové vyšetrenie pacienta, opozitum miestne2. zameraný na celok (nie na jednotlivosti, podrobnosti), opozitum čiastkový: celkový stav, dojem, pohľad; celkové vedomosti všeobecné;celkove, celkovo prísl.
1. vcelku, úhrnom, dovedna: celkove treba zaplatiť...2. úplne, zo všetkých stránok: stav chorého sa celkove zlepšil3. zhruba, približne: výpočet celkovo vyhovuje

celkový synonymá

Synonymá slova celkový v synonymickom slovníku:

celkový
celistvý
celý
kompletný
neskrátený
plný
stopercentný
totálny
úplný


celkový skloňovanie

Skloňovanie slova celkový:

 
prídavné meno, mužský rod, životné
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) celkový
(traja) celkoví
(bez) celkového
(bez) celkových
(k) celkovému
(k) celkovým
(vidím) celkového
(vidím) celkových
(o) celkovom
(o) celkových
(s) celkovým
(s) celkovými
 
prídavné meno, mužský rod, neživotné
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) celkový
(dva) celkové
(bez) celkového
(bez) celkových
(k) celkovému
(k) celkovým
(vidím) celkový
(vidím) celkové
(o) celkovom
(o) celkových
(s) celkovým
(s) celkovými
 
prídavné meno, ženský rod
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) celková
(dve) celkové
(bez) celkovej
(bez) celkových
(k) celkovej
(k) celkovým
(vidím) celkovú
(vidím) celkové
(o) celkovej
(o) celkových
(s) celkovou
(s) celkovými
 
prídavné meno, stredný rod
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) celkové
(štyri) celkové
(bez) celkového
(bez) celkových
(k) celkovému
(k) celkovým
(vidím) celkové
(vidím) celkové
(o) celkovom
(o) celkových
(s) celkovým
(s) celkovými
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*