Význam slova bohapustý

bohapustý význam, synonymá a skloňovanie

bohapustý príd.

1. nehanebný; bezbožný, hriešny: bohapustý podvod, bohapustá lož; bohapusté reči2. expresívny výraz neviazaný, rozpustený: bohapustý rev, smiech;bohapusto prísl.


bohapustý synonymá:

bohapustý
🔄
amorálny
🔄
arogantný
🔄
ateistický
🔄
bezbožný
🔄
bezostyšný
🔄
bezočivý
🔄
bezuzdný
🔄
bohaprázdny
🔄
bohorúhavý
🔄
bohorúhačský
🔄
bujarý
🔄
bujný
🔄
chlipný
🔄
chrapúnsky
🔄
cudzoložný
🔄
dobiedzavý
🔄
dotieravý
🔄
drzý
🔄
frivolný
🔄
hanebný
🔄
hnusný
🔄
hriechuplný
🔄
hriešny
🔄
impertinentný
🔄
lascívny
🔄
mrzký
🔄
naničhodný
🔄
necudný
🔄
neetický
🔄
nehanblivý
🔄
nehanebný
🔄
nehodný
🔄
nemierny
🔄
nemiestny
🔄
nemorálny
🔄
nemravný
🔄
neobmedzený
🔄
neprístojný
🔄
nerestný
🔄
neskrotný
🔄
neslušný
🔄
neslýchaný
🔄
nespútaný
🔄
netaktný
🔄
neverecký
🔄
neveriaci
🔄
neviazaný
🔄
nevychovaný
🔄
neznabožský
🔄
neznajbožský
🔄
nezriadený
🔄
obscénny
🔄
odporný
🔄
odsúdeniahodný
🔄
ohavný
🔄
ohyzdný
🔄
oplzlý
🔄
opovážlivý
🔄
ošklivý
🔄
padlý
🔄
perverzný
🔄
pochabý
🔄
podlý
🔄
pohanský
🔄
pokazený
🔄
predajný
🔄
prehnitý
🔄
priezočivý
🔄
prismelý
🔄
prostopašný
🔄
pustý
🔄
pľuhavý
🔄
rozbujnený
🔄
rozpustený
🔄
rozpustilý
🔄
roztopašný
🔄
rúhavý
🔄
rúhačský
🔄
samopašný
🔄
skazený
🔄
smilný
🔄
sodomitský
🔄
spustnutý
🔄
svätokrádežný
🔄
trúfalý
🔄
voľný
🔄
zhýralý
🔄
zlý
🔄
zosodomčený
🔄
zvrhlý
🔄
zvrátený
🔄
ľahký
🔄
ľahtikársky
🔄
škaredý
🔄
špinavý

skloňovanie slova bohapustý

 
prídavné meno, mužský rod, životné
 
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) bohapustý
(traja) bohapustí
(bez) bohapustého
(bez) bohapustých
(k) bohapustému
(k) bohapustým
(vidím) bohapustého
(vidím) bohapustých
(o) bohapustom
(o) bohapustých
(s) bohapustým
(s) bohapustými
 
2. stupeň
bohapustejší
bohapustejší
bohapustejšieho
bohapustejších
bohapustejšiemu
bohapustejším
bohapustejšieho
bohapustejších
bohapustejšom
bohapustejších
bohapustejším
bohapustejšími
 
3. stupeň
najbohapustejší
najbohapustejší
najbohapustejšieho
najbohapustejších
najbohapustejšiemu
najbohapustejším
najbohapustejšieho
najbohapustejších
najbohapustejšom
najbohapustejších
najbohapustejším
najbohapustejšími
 
prídavné meno, mužský rod, neživotné
 
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) bohapustý
(dva) bohapusté
(bez) bohapustého
(bez) bohapustých
(k) bohapustému
(k) bohapustým
(vidím) bohapustý
(vidím) bohapusté
(o) bohapustom
(o) bohapustých
(s) bohapustým
(s) bohapustými
 
2. stupeň
bohapustejší
bohapustejšie
bohapustejšieho
bohapustejších
bohapustejšiemu
bohapustejším
bohapustejší
bohapustejšie
bohapustejšom
bohapustejších
bohapustejším
bohapustejšími
 
3. stupeň
najbohapustejší
najbohapustejšie
najbohapustejšieho
najbohapustejších
najbohapustejšiemu
najbohapustejším
najbohapustejší
najbohapustejšie
najbohapustejšom
najbohapustejších
najbohapustejším
najbohapustejšími
 
prídavné meno, ženský rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) bohapustá
(tri) bohapusté
(bez) bohapustej
(bez) bohapustých
(k) bohapustej
(k) bohapustým
(vidím) bohapustú
(vidím) bohapusté
(o) bohapustej
(o) bohapustých
(s) bohapustou
(s) bohapustými
 
2. stupeň
bohapustejšia
bohapustejšie
bohapustejšej
bohapustejších
bohapustejšej
bohapustejším
bohapustejšiu
bohapustejšie
bohapustejšej
bohapustejších
bohapustejšou
bohapustejšími
 
3. stupeň
najbohapustejšia
najbohapustejšie
najbohapustejšej
najbohapustejších
najbohapustejšej
najbohapustejším
najbohapustejšiu
najbohapustejšie
najbohapustejšej
najbohapustejších
najbohapustejšou
najbohapustejšími
 
prídavné meno, stredný rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) bohapusté
(štyri) bohapusté
(bez) bohapustého
(bez) bohapustých
(k) bohapustému
(k) bohapustým
(vidím) bohapusté
(vidím) bohapusté
(o) bohapustom
(o) bohapustých
(s) bohapustým
(s) bohapustými
 
2. stupeň
bohapustejšie
bohapustejšie
bohapustejšieho
bohapustejších
bohapustejšiemu
bohapustejším
bohapustejšie
bohapustejšie
bohapustejšom
bohapustejších
bohapustejším
bohapustejšími
 
3. stupeň
najbohapustejšie
najbohapustejšie
najbohapustejšieho
najbohapustejších
najbohapustejšiemu
najbohapustejším
najbohapustejšie
najbohapustejšie
najbohapustejšom
najbohapustejších
najbohapustejším
najbohapustejšími