Význam slova bohapustý

bohapustý význam, synonymá a skloňovanie

bohapustý príd.

1. nehanebný; bezbožný, hriešny: bohapustý podvod, bohapustá lož; bohapusté reči2. expresívny výraz neviazaný, rozpustený: bohapustý rev, smiech;bohapusto prísl.

bohapustý synonymá

Synonymá slova bohapustý v synonymickom slovníku:

bohapustý
amorálny
arogantný
ateistický
bezbožný
bezostyšný
bezočivý
bezuzdný
bohaprázdny
bohorúhavý
bohorúhačský
bujarý
bujný
chlipný
chrapúnsky
cudzoložný
dobiedzavý
dotieravý
drzý
frivolný
hanebný
hnusný
hriechuplný
hriešny
impertinentný
lascívny
mrzký
naničhodný
necudný
neetický
nehanblivý
nehanebný
nehodný
nemierny
nemiestny
nemorálny
nemravný
neobmedzený
neprístojný
nerestný
neskrotný
neslušný
neslýchaný
nespútaný
netaktný
neverecký
neveriaci
neviazaný
nevychovaný
neznabožský
neznajbožský
nezriadený
obscénny
odporný
odsúdeniahodný
ohavný
ohyzdný
oplzlý
opovážlivý
ošklivý
padlý
perverzný
pochabý
podlý
pohanský
pokazený
predajný
prehnitý
priezočivý
prismelý
prostopašný
pustý
pľuhavý
rozbujnený
rozpustený
rozpustilý
roztopašný
rúhavý
rúhačský
samopašný
skazený
smilný
sodomitský
spustnutý
svätokrádežný
trúfalý
voľný
zhýralý
zlý
zosodomčený
zvrhlý
zvrátený
ľahký
ľahtikársky
škaredý
špinavý


bohapustý skloňovanie

Skloňovanie slova bohapustý:

 
prídavné meno, mužský rod, životné
 
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) bohapustý
(traja) bohapustí
(bez) bohapustého
(bez) bohapustých
(k) bohapustému
(k) bohapustým
(vidím) bohapustého
(vidím) bohapustých
(o) bohapustom
(o) bohapustých
(s) bohapustým
(s) bohapustými
 
2. stupeň
bohapustejší
bohapustejší
bohapustejšieho
bohapustejších
bohapustejšiemu
bohapustejším
bohapustejšieho
bohapustejších
bohapustejšom
bohapustejších
bohapustejším
bohapustejšími
 
3. stupeň
najbohapustejší
najbohapustejší
najbohapustejšieho
najbohapustejších
najbohapustejšiemu
najbohapustejším
najbohapustejšieho
najbohapustejších
najbohapustejšom
najbohapustejších
najbohapustejším
najbohapustejšími
 
prídavné meno, mužský rod, neživotné
 
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) bohapustý
(dva) bohapusté
(bez) bohapustého
(bez) bohapustých
(k) bohapustému
(k) bohapustým
(vidím) bohapustý
(vidím) bohapusté
(o) bohapustom
(o) bohapustých
(s) bohapustým
(s) bohapustými
 
2. stupeň
bohapustejší
bohapustejšie
bohapustejšieho
bohapustejších
bohapustejšiemu
bohapustejším
bohapustejší
bohapustejšie
bohapustejšom
bohapustejších
bohapustejším
bohapustejšími
 
3. stupeň
najbohapustejší
najbohapustejšie
najbohapustejšieho
najbohapustejších
najbohapustejšiemu
najbohapustejším
najbohapustejší
najbohapustejšie
najbohapustejšom
najbohapustejších
najbohapustejším
najbohapustejšími
 
prídavné meno, ženský rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) bohapustá
(tri) bohapusté
(bez) bohapustej
(bez) bohapustých
(k) bohapustej
(k) bohapustým
(vidím) bohapustú
(vidím) bohapusté
(o) bohapustej
(o) bohapustých
(s) bohapustou
(s) bohapustými
 
2. stupeň
bohapustejšia
bohapustejšie
bohapustejšej
bohapustejších
bohapustejšej
bohapustejším
bohapustejšiu
bohapustejšie
bohapustejšej
bohapustejších
bohapustejšou
bohapustejšími
 
3. stupeň
najbohapustejšia
najbohapustejšie
najbohapustejšej
najbohapustejších
najbohapustejšej
najbohapustejším
najbohapustejšiu
najbohapustejšie
najbohapustejšej
najbohapustejších
najbohapustejšou
najbohapustejšími
 
prídavné meno, stredný rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) bohapusté
(štyri) bohapusté
(bez) bohapustého
(bez) bohapustých
(k) bohapustému
(k) bohapustým
(vidím) bohapusté
(vidím) bohapusté
(o) bohapustom
(o) bohapustých
(s) bohapustým
(s) bohapustými
 
2. stupeň
bohapustejšie
bohapustejšie
bohapustejšieho
bohapustejších
bohapustejšiemu
bohapustejším
bohapustejšie
bohapustejšie
bohapustejšom
bohapustejších
bohapustejším
bohapustejšími
 
3. stupeň
najbohapustejšie
najbohapustejšie
najbohapustejšieho
najbohapustejších
najbohapustejšiemu
najbohapustejším
najbohapustejšie
najbohapustejšie
najbohapustejšom
najbohapustejších
najbohapustejším
najbohapustejšími
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*