Význam slova

význam, synonymá


I. spoj. podraď. uvádza vetu1. časovú s významom okolnosti a) po ktorú trvá dej nadradenej vety, kým: počká, až sa rozvidnie; dotiaľ sa chodí s krčahom na vodu, až sa rozbije; b) po ktorej sa uskutoční dej nadradenej vety, keď: až sa vrátime, dokončíme robotu; c) počas ktorej prebieha dej nadradenej vety, keď: až pôjdeme domov, bude určite pršať2. príslovka miery (obyčajne v podobe účinku): rozosmial sa, až mu vyhŕkli slzy; zakričal, až sa v hore ozvaloII. čast.1. vyjadruje veľkú, krajnú mieru; dokonca: zostať až do rána, snehu bolo až po pás, začervenať sa až po uši, prišlo nás až dvadsať2. zdôrazňuje pripojený výraz; len, iba: prišiel na to až otec, dozvieme sa to až zajtra3. stupňuje, zosilňuje význam výrazu: jeho veselá až bujará nálada; bol to utiahnutý človek až čudák4. vyjadruje rozpätie medzi dvoma pólmi: dvaja až traja, od dolín až po vrchy; čísla 1 až 30III. až na predl. s A. hovorový výraz okrem, s výnimkou, vyjmúc: všetci až na jedného okrem jedného; až na to, že ... odhliadnuc od toho, že...

synonymum

Synonymum slova až v synonymickom slovníku:

keď
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*