Význam slova ArtD.

ArtD. význam

ArtD. skratka

artis doctor (umelecká hodnosť doktor umenia pís. za menom)