Význam slova ani

ani význam, synonymá

ani

I. spoj.A. priraď. vyjadruje1. zlučovací alebo rozlučovací vzťah v záporných vetách: nemal už otca ani matky; nemám ani čas, ani vôľu; neprišiel ani sa neozval2. ani nie (tak) - ako (skôr) stupňovací vzťah: ani nie tak deti, ako skôr rodičia ...B. podraď. vyjadruje1. prirovnávací vzťah, ako: hladký ani sklo; robota ide ani po masle dobre2. ani čo by, ani keby význ. krajnej podmienky: neprezradil by, ani čo by/keby ho lámaliII. čast.1. pri zápore zdôrazňuje pripojený výraz: nepovedať ani slovo; nemám ani haliera; ako sa máš? - ani sa nepýtaj! nie dobre2. nadväzuje na situáciu a vyjadruje nerozhodnosť: budeš obedovať? - ani veľmi nie• ani za svet, ani za nič (na svete) za nijakých okolností

ani synonymá

Synonymá slova ani v synonymickom slovníku:

ani
a ani
ako ani
ale ani
ani len
ba ani
ba ani len
ni
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*