Význam slova ako

ako význam, synonymá

ako

I. zám. opyt. príslovkové1. expresívny výraz i akože vyjadruje otázku vzťahujúcu sa na spôsob alebo kvantitu: ako(že) sa máte? na ako dlho príde?2. má citový ukaz. význ. (vo zvol. vetách): ako je tu krásne! Ľúbiš ma? - a ako! - veľmi; ako, ty si zase tu?3. uvádza vzťaž. vedľ. vetu predmetovú, príslovkovú (často súvzťažné ako - tak, tak - ako, taký - ako): ako prišiel, tak odišiel; tak to vyšlo, ako si plánoval; nie som taký slabý, ako si myslíš4. ako kto, ako ktorý, ako kde, ako kedy (v odpovedi) vyjadruje neurčitosť; podľa okolností: aká bola úroda? - ako kde nie všade rovnaká5. v spojení so slovesom byť alebo mať a infinitíve vyjadruje (ne)schopnosť realizovať dej: jesto ho ako nahradiť; má ako prísť• ako (áno) - ako nie má význam blízky výrazu nevedno ako: ako sa stalo, ako nie, ocitol sa v núdzi
II. spoj.A. podraď. uvádza vetu (výraz)1. porovnávaciu (-cí); ani: biely ako sneh, chlap ako hora, brat je starší, ako som ja2. predmetovú: cítil, ako slabne; premýšľal, ako napraviť chybu3. časovú; keď: odvtedy ako má deti, má málo času; ako tak kráčal, zbadal horáreň; prv ako, skôr ako sa rozhodneš, napíš4. prípustkovú (obyčajne vo výraze čo a.): čo ako sa namáhal, nestihol to5. doplnkovú a doplnok: počul ho, ako sa smeje; pôsobil ako dirigent6. prívlastkovú a prívlastok: námety, ako znížiť kriminalitu; pravda ako zhoda poznania a bytia7. uvádza príklad alebo výpočet: slová ako delta, elektrón sú gréckeho pôvodu; ovocie ako slivky, hrušky, jablká...8. uvádza vysvetlenie: ako je známe, ako vidieť, jazyk sa vyvíja; hovorový výraz počas stretnutia, ako toho maturitného, ...9. ako že, pís. i akože vyjadruje dôrazné uistenie: vyhráme, ako že tu stojím10. vyjadruje stotožňovanie, zľahčovanie a pod. (medzi rovnakým výrazom): nie sú peniaze ako peniaze; jeden ako druhý
B. priraď. vyjadruje1. ako aj, ako i, ako ani zdôraznený zlučovací vzťah: otec, ako aj jeho deti; nešiel do práce, ako ani k lekárovi2. nie tak - ako vyjadruje stupňovací vzťah: nie tak jeho nadanie, ako skôr pracovitosťIII. častica hovor., expresívny výraz i akože uvádza výraz pri váhaní, rozpakoch a pod.: ty si ho ako, akože vyhodil?

ako synonymum

Synonymum slova ako v synonymickom slovníku:

ako
sťa
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*