Význam slova ach

ach význam, synonymá

ach, ách cit.

vyjadruje rozličné pocity, napr. bolesť, zármutok, túžbu, prekvapenie: ach, prebeda! ach, ach, čo ste vyviedli! ach, horkýže (nie)! v spojení ach tak vyjadruje dovtípenie, pochopenie

ach synonymá

Synonymá slova ach v synonymickom slovníku:

ach
(ba) kieho/kýho zrádnika
a
aba
ach jaj
ah
aha
ahjaj
ahá
ajaj
ajhľa
ajáj
akurát
ale kde
ale kdeže
ale kdežeby
ale čo
ale čoby
ale čože
ale čožeby
aleba
ani bohovi
ani ma nemá
ani nápad
ani počuť
ani pri najlepšej vôli
ani za (živého) boha
ani za božemôj
ani za nič
ani za otca
ani za svet
asi nie
asi ťažko
au
ba ešte
ba ešte čo
ba ešteže čo
ba kieho
ba kieho/kýho beťaha
ba kieho/kýho hada
ba kieho/kýho čerta
ba kýho
ba paroma
ba čerta
bohchráň
bohuchovaj
božechráň
božeuchovaj
bác
chja
chjáj
chm
chráňboh
chráňbože
chráňpane
e
ech
eh
ehe
ej
ejha
ešte čo
ešteže čo
figu
figu borovú
figu drevenú
figu makovú
fiha
fíha
ha
hach
hah
haj
hja
hjaj
hjáj
hm
hoh
hoho
hohó
horky
horký
horkýtam
horkýže
horkýžetam
hovno
huch
huh
háj
híí
hľa
hľaď
hľaďte
hľaďteže
hľaďže
i
ih
jaj
jajaj
jej
joj
jojoj
juj
jujuj
jujúj
jáj
jéj
jój
júj
kdeby
kdeže
kdežeby
mh
mhm
ni
nie
nieže
no akurát
ny
och
oh
oho
ohó
oj
ojej
ojoj
ojéj
ojój
paroma
pozri
pozrite
pozriteže
pozriže
pravdepodobne nie
prd
riť
sotva
starú belu
to by (tak) ešte chýbalo
to teda nie
trt
vôbec nie
za nijakú cenu
za nič na svete
á
ách
áá
áách
é
í
íh
íha
íí
óh
óho
čerta
čerta kopasného
čerta rohatého
čerta starého
čerta strapatého
čerta-diabla
čoby
čožeby
ľa
ľaď
ľaďže
ľaľa
ľaľaď
ľaľaďže
ľaľať
ťažko
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*