Význam slova aby

aby význam, synonymá

aby

I. spoj. podraď. uvádza vetu1. účelovú: zasvietil si, aby lepšie videl2. príčinnú (so záporom; v nadradenej vete je sloveso typu báť sa): bojí sa, aby nespadol3. dôsledkovú (nadradená veta je záporná): nie som dieťa, aby si ma poúčal4. spôsobovú (obyčajne s významom účinku): žili tak, aby boli deťom príkladom; svetlo stačilo (natoľko), aby videli pod nohy5. predmetovú (najmä po slovesách, ktoré vyj. prejav vôle): žiadal ju, aby cestovala s ním; rozkázal, aby ho odviedli; chce, aby bol pokoj6. prívlastkovú: predložil návrh, aby sa začalo rokovať; nieto dňa, aby ma nenavštívil7. podmetovú: nemá zmyslu, aby sme sa hádali8. doplnkovú (po záporných slovesách zmyslového vnímania): ešte som ho nepočul, aby prosil9. knižný výraz alebo expresívny výraz nepravú účelovú (pripojenú zlučovacím alebo odporovacím význ.): vrátil sa, aby čoskoro odcestoval znovuII. expresívny výraz i abyže častica hovorový výraz uvádza želacie vety, zakliatia a pod., nech: aby si sa nepošmykol! aby to čert vzal!

aby synonymá

Synonymá slova aby v synonymickom slovníku:

aby
a preto
a tak
a teda
abyže
ako
bo
by
diletantsky
formálne
fušersky
halabala
keďže
kiež
lajdácky
lebo
ledabolo
ledajak
ledajako
len aby sa nepovedalo
len pre formu
letmo
na pohľad
na prvý pohľad
naoko
naprezrek
navonok
nech
nechže
nedbajsky
nedbalo
nedbanlivo
nedokonale
nedokonalo
nedôsledne
nekonzekventne
neodborne
neporiadne
neúplne
nieby
nieto
nietoaby
nietoby
nietožeby
očistom
očistomok
plytko
polovičato
povrchne
pre formu
pretože
pro forma
spakruky
tak
takže
tobôž
tobôž nie
tým menej
tým skôr
tým viac
vonkajškovo
vraj
zbežne
zdanlivo
zvonka
zvonku
zvonky
údajne
či
čo
že
žeby
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*