Význam slova a

a význam

a, á neskl. s.

1. samohláska a písmeno; znak 1. miesta v poradí: blok A; A-mužstvo; vitamín A2. výraz z oblasti hudby tón a nota: A dur, a mol3. v skratke a zn.: a ár, A ampér; a. a. (ad acta)• nepovedať ani a, ani b nič; od a po z od začiatku do konca
a

I. spoj.A. priraď. vyjadruje1. zlučovací vzťah: brat a sestra; zasmial sa a odišiel; prší a prší; tak a tak, toľko a toľko; dvaja a dvaja po dvaja; a tak ďalej (skratka atď.), a podobne (skratka ap., a pod.)2. odporovací vzťah (obyčajne so záporom); ale: už bolo tma a matere nikde; a jednako; a predsa3. dôsledkový vzťah (najmä vo výrazoch a preto, a teda, a tak); preto: prečítaj si to, a tak sa presvedčíš4. stupňovací vzťah (najmä vo výrazoch a aj, a najmä, a ani): ostarol a najmä schudol5. vysvetľovací a príčinný vzťah, obyčajne vo výrazoch a veď, a to (nesprávny výraz „a síce“): sedem dielov sveta, a to ...6. vylučovací vzťah (najmä vo výraze a či): bolo nás desať a či dvanásť7. prípustkový vzťah: smejú sa a vec je vážnaB. podraď. a čo vyjadruje krajnú podmienku, aj keď: a čo sa na hlavu postavíte, urobím toII. čast.1. nadväzuje na situáciu a uvádza najmä opytovaciu a zvolaciu vetu: a skadeže si? a daj mi s tým pokoj! a vy tu? a tak! a ták! výraz dovtípenia sa2. no a? v replike vyjadruje nepochopenie, nesúhlas a pod.III. a, á citoslovce vyjadruje rozličné pocity (prekvapenie, radosť, iróniu a pod.): á, vitajte!

ä význam

ä neskl. s.

samohláska a písmeno
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*