Slová zo slovenského jazyka - kal

Význam slova špina

špina -y špín ž.

1. niečo nečisté (odpadky, prach a pod.) usadené alebo porozhadzované po povrchu niečoho, nečistota: špina na šatách, na dlážke; brodiť sa v špine i pren. expresívny výraz nečestne, nemorálne žiť2. expresívny výraz nemravnosť, nečestnosť, podlosť: mravná špina

Viac informácií…