Slová na Z slovenské

Význam slova zabrať

zabrať -berie -berú -tý/-ný dok.

1. násilím odňať, obsadiť, zaujať: nepriatelia zabrali mesto; (úradne) zabrať pôdu, budovu2. vyžiadať si značný priestor, čas, zaujať: klavír zabral pol izby, nákupy zaberú veľa času

Viac informácií…