Význam slova vtelený

vtelený význam a skloňovanie

vtelený príd.

[kniž.] stelesnený (význ. 2): vtelená spravodlivosť, dobrota


vtelený synonymá:

vtelený
🔄
stelesnený
🔄
zosobnený

skloňovanie slova vtelený

 
príčastie pasívne, mužský rod, životné
 
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) vtelený
(štyria) vtelení
(bez) vteleného
(bez) vtelených
(k) vtelenému
(k) vteleným
(vidím) vteleného
(vidím) vtelených
(o) vtelenom
(o) vtelených
(s) vteleným
(s) vtelenými
 
príčastie pasívne, mužský rod, neživotné
 
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) vtelený
(štyri) vtelené
(bez) vteleného
(bez) vtelených
(k) vtelenému
(k) vteleným
(vidím) vtelený
(vidím) vtelené
(o) vtelenom
(o) vtelených
(s) vteleným
(s) vtelenými
 
príčastie pasívne, ženský rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) vtelená
(tri) vtelené
(bez) vtelenej
(bez) vtelených
(k) vtelenej
(k) vteleným
(vidím) vtelenú
(vidím) vtelené
(o) vtelenej
(o) vtelených
(s) vtelenou
(s) vtelenými
 
príčastie pasívne, stredný rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) vtelené
(tri) vtelené
(bez) vteleného
(bez) vtelených
(k) vtelenému
(k) vteleným
(vidím) vtelené
(vidím) vtelené
(o) vtelenom
(o) vtelených
(s) vteleným
(s) vtelenými