Slová zo slovenského jazyka - uložiť

Význam slova položiť

položiť dok.

1. dať na nejaké miesto (aby predmet ležal): položiť dosku na zem, lyžicu na stôl, položiť ruku na plece, položiť čiapku na hlavu, položiť potrubie; položiť do hrobu pochovať; položiť prst na ústa i pren. dať znamenie mlčať; položiť niekoho na lopatky i frazeologizmus premôcť, zničiť2. zložiť, odložiť (nabok): položiť pero, slúchadlo

Viac informácií… 

Význam slova strčiť

strčiť dok.

1. sunutím vložiť, vopchať: strčiť si ruku do vrecka, strčiť si prst do úst; hovorový výraz strčiť hlavu do dverí nazrieť, vyzrieť2. hovorový výraz dať (do ruky), podať, vopchať: strčil jej do ruky kyticu, strčil mu balík, aby ho podržal

Viac informácií… 

Význam slova vložiť

vložiť dok.

1. dať, umiestniť dovnútra, medzi niečo, vopchať, vstrčiť: vložiť list do obálky, bielizeň do práčky, vložiť si cukrík do úst, vložiť vzorku medzi sklíčka2. uložiť (v peňaž. ústave), opozitum vybrať: vložiť peniaze do sporiteľne, na knižku

Viac informácií… 

Význam slova zastrčiť

zastrčiť dok.

1. (úplne) strčiť, zasunúť, zastoknúť: zastrčiť ruky do vrecák, zastrčiť si sekeru za opasok; meč zastrčený v pošve; hovorový výraz expresívny výraz kdesi som to zastrčil zapotrošil2. zasunúť (kvôli uzavretiu): zastrč závoru! zastrčiť dvere (na závoru);

Viac informácií…