Slová zo slovenského jazyka - znak

Význam slova stránka

stránka -y -nok ž.

1. strana (význ. 3): posledné stránky knihy; na stránkach novín sa dočítame veľa zaujímavého v novinách2. vlastnosť, črta človeka, veci, javu z istého hľadiska: kladná, záporná stránka (povahy), obsahová, zvuková stránka (predstavenia), vyhovovať zo všetkých stránok; z organizačnej stránky je všetko v poriadku; z tejto stránky čo sa toho týka

Viac informácií… 

Význam slova symbol

symbol -u m.

1. niečo konkrétne, čo sa všeobecne uznáva za znak istej abstraktnej hodnoty: symbol Vianoc; holubica je symbol, symbolom mieru; ľalia je symbol, symbolom čistoty, nevinnosti2. v odborných textoch dohodnutý grafický znak pre vec, proces, kvalitu a pod.: variabilný symbol na účte

Viac informácií… 

Význam slova znamenie

znamenie -ia s.

1. vnímateľný pokyn oznamujúci niečo, upozorňujúci na niečo, signál, znak: výstražné, poplašné znamenie, znamenie na odchod vlaku, dať znamenie rukou2. označenie, vyznačenie niečoho na niečom: materské znamenie, znamenie kríža

Viac informácií… 

Význam slova známka

známka -y -mok ž.

1. prejav, svedectvo niečoho, príznak: známka choroby, strachu; nejaviť známky života, ukázali sa známky odporu2. úr. cenina (v podobe nálepky), ktorý slúži ako doklad o zaplatení: poštová známka, kolková známka kolok; mesačná známka na preukaz

Viac informácií… 

Význam slova štít

štít -u/-a m.

1. súčasť starej výzbroje určená na krytie tela: okrúhly, kovový štít; pren. záštita, ochrana2. čo ju tvarom alebo funkciou pripomína: ochranný štít, zváračský štít; zool. tvrdý kryt na tele niektorých chrobákov (obyčajne na chrbte)

Viac informácií…