Slová zo slovenského jazyka - debil

Význam slova somár

somár -a mn. N. a A. -e m.

zviera s dlhými ušami, slabo vyvinutou hrivou podobné koňovi a používané na nosenie nákladov, na jazdu alebo do záprahu, zool. Asinus: híkať ako somár, nosiť sa na somárovi; pren. pejor. živ. mn. -i hlúpy človek (v nadávkach): somár akýsi, somár sprostý, nebuď somár!
• hlúpy ako somár; expresívny výraz robiť z komára somára zveličovať; keď je somárovi dobre, ide na ľad tancovať človek si často sám spôsobí ťažkosti

Viac informácií… 

Význam slova vôl

vôl vola mn. N. a A. -y m.

ťažné zviera, vykastrovaný býk: pár volov; pren. pejor. mn. živ. -i nadávka
expresívny výraz: drhne ako vôl ťažko pracuje; berie ako vôl na rohy a) je chamtivý b) berie si veľa povinností

Viac informácií…